badanie zasolenia muru

Celem badania jest określenie zasolenia muru pod względem jakościowym oraz ilościowym. Określenie jakościowe pomoże w ustaleniu źródła zasolenia (i tym samy wilgoci), ilościowe zaś skali zniszczeń przegrody.

Źródła soli mogą mieć naturę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Z zewnątrz sole są wprowadzane wraz z wodą, np. poprzez kwaśne deszcze, wodę gruntową czy ścieki z uszkodzonej kanalizacji. Zasolenie doprowadza do obniżenia nośności muru. Kiedy przegroda wysycha dochodzi do krystalizacji soli. W procesie krystalizacji sole powiększają swoją objętość, co wpływa destrukcyjnie na materiały budowlane (m.in. beton, ceramikę, zaprawę murarską).

Istnieje ścisły związek pomiędzy zasoleniem i zawilgoceniem. Sole wprowadzane są do przegrody wraz z wodą. Wilgoć z powietrza jest łatwiej wchłaniana przez zasolone mury i jednocześnie sole utrudniają ich osuszanie. Zawilgocenie obniża termoizolacyjność materiałów budowlanych, zwiększa ryzyko korozji biologicznej (np. zagrzybienia), a przy niskich temperaturach może prowadzić do korozji mrozowej.

Badanie zasolenia jest uzupełnione o badanie pH oraz wilgotności muru, a czasem także o badanie termowizyjne. Po zebraniu powyższych informacji łatwiej jest ustalić plan naprawczy obiektu budowlanego.