ekspertyza rodentologiczna

Przedmiotem ekspertyzy rodentologicznej są gryzonie powodujące niszczenie budynków i ich wyposażenia, takie jak szczur wędrowny, szczur śniady, mysz domowa czy myszarka polna.

Celem ekspertyzy jest określenie charakteru i skali zniszczeń, przyczyn pojawienia się gryzoni oraz zaproponowanie działań naprawczych. Ekspertyza ułatwi prewencję, tzn. stworzenie taki warunków, które będą niesprzyjające dla szczurów, myszy i innych gryzoni.