ekspertyzy

Korozja biologiczna może być efektem działania takich organizmów jak m.in. grzyby, owady, glony, mszaki czy bakterie. Celem ekspertyzy jest określenie charakteru i skali zniszczeń, przyczyn korozji biologicznej oraz sposobu jej usunięcia. Głównym czynnikiem rozwoju korozji biologicznej jest zawsze wilgoć. W budynku może to związane z wadami np. dachu, izolacji fundamentów, termoizolacji przegród, ukształtowania terenu, warunków wodno-gruntowych, wentylacji, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy grzewczych. Wady te mogą być skutkiem błędów projektowych, materiałowych, wykonawczych czy użytkowych. Przyczyną może być również zdarzenie losowe.

Ekspertyza jest podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu prac naprawczych. Ekspertyza mykologiczno-budowlana dotyczy korozji wywołanej przez grzyby, entomologiczno-budowlana zaś korozji, której sprawcami są owady.

Likwidacja skutków poprzez osuszanie i odgrzybianie okaże się daremna jeśli nie zostanie zlikwidowana przyczyna zawilgocenia budynku. Dlatego dobrze jest te prace naprawcze poprzedzić rzetelną ekspertyzą mykologiczną, która wskaże źródło problemów.