biokorozja

Korozja biologiczna – proces niszczenia materiałów dokonywany przez organizmy żywe. Sprzyjające warunki związane są zwykle z zawilgoceniem. Dlatego w budownictwie ochrona przed biokorozją, oprócz środków biobójczych, opiera się głównie na ochronie przed opadami atmosferycznymi, wodami gruntowymi i nadmiernym zawilgoceniem powietrza w budynku.