biokorozja

Korozja biologiczna – proces niszczenia materiałów dokonywany przez organizmy żywe. Sprzyjające warunki związane są zwykle z zawilgoceniem. Dlatego w budownictwie ochrona przed biokorozją, oprócz środków biobójczych, opiera się głównie na ochronie przed opadami atmosferycznymi, wodami gruntowymi i nadmiernym zawilgoceniem powietrza w budynku.

Mykolog budowlany:

Mariusz Klimowicz, kom. 603 557 010, e-mail: termo.szczecin@gmail.com