audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej, to ekspertyza, której celem jest zidentyfikowanie barier architektonicznych oraz zaproponowanie ich usunięcia bądź złagodzenia. Zakres może być różny, ale najlepiej aby obejmował zarówno sam budynek jak i jego otoczenie. Różny może być także zakres uwzględnionych typów osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne ruchowo, niewidome, czasowo chore, starsze, opiekunowie z małymi dziećmi w wózkach itp.). Jednak im szerszy, tym pełniejszy obraz. W procesie tworzenia audytu powinna uczestniczyć osoba ze szczególnymi potrzebami jako tester, aby zapewnić właściwą perspektywę.

Więcej na: antytektura.pl