oferta

Sporządzam ekspertyzy mykologiczne, entomologiczne, rodentologiczne oraz inne z zakresu korozji biologicznej w budownictwie. Wykonuję badania termowizyjne oraz pomiary wilgotności przegród budowlanych i powietrza wewnętrznego. Na potrzeby budynków użyteczności publicznej przeprowadzam audyty dostępności architektonicznej.