zwierzęta

Zwierzęta (Animalia) mogą powodować niszczenie różnych elementów budynku. Najgroźniejsze są owady (w Polsce głównie chrząszcze i błonkoszkrzydłe), które żerują w drewnianych konstrukcjach. Mniej groźne będą ptaki uszkadzające elewacje budynków oraz kuny niszczące termoizolację w dachu.