woda

Woda jest jedną z głównych przyczyn występowania korozji. Zawilgocenie elementu budowlanego jest czynnikiem kluczowym do rozwoju na/w nim takich organizmów żywych jak grzyby, bakterie czy rośliny. Ponadto woda może wypłukiwać elementy składowe z różnych materiałów budowlanych (np. z zaprawy czy betonu) i wpływać destrukcyjnie poprzez zwiększenie objętości swojej i innym materiałów:

  • woda – zamarzając zwiększa swoją objętość, co w dłuższym okresie może prowadzić do tzw. korozji mrozowej;
  • drewno – zwiększając swoją wilgotność pęcznieje, obniżając kurczy się. Może to powodować odkształcenia prowadzące do pękania wzdłuż włókien;
  • stal – rdzewiejąc zwiększa swoją objętość, co w przypadku zbrojenia może prowadzić do zniszczenia konstrukcji żelbetowej;
  • margiel – zamoczony zwiększa swoją objętość, i jeśli występuje w postaci dużych grudek może wpłynąć na pękanie cegły;
  • sole – kiedy krystalizują się, zwiększają swoją objętość, co może być niebezpieczne dla zawilgoconych przegród. Sole mogą zostać wprowadzone wraz z deszczem, ściekami z pękniętej rury kanalizacyjnej czy z gruntu poprzez podciąganie kapilarne wody;
  • etryngit (sól Candlota) – powstaniu etryngitu towarzyszy wzrost objętości (jest to jeden z typów korozji siarczanowej), co może wpływać destrukcyjnie na beton.