ptaki

Ptaki (Aves) w ograniczony sposób mogą niszczyć budynki. Zazwyczaj będą to dzięcioły lub gołębie.

Niektóre gatunki dzięciołów, takie jak: dzięcioł duży (Dendrocopos major), dzięcioł pstry (Dryobates), dzięcioł czarny (Dryocopus martius) czy dzięcioł zielono-siwy (Picus canus), mogą sporadycznie niszczyć drewniane elementy i elewacje ocieplone styropianem. Warstwa termoizolacyjna jest wydziobywana w celu znalezienia pożywienia (larw drewnojadów) lub budowy gniazda. Taki otwór później może być zasiedlony przez inne ptaki, jak np. szpaki. Ptaki te można zniechęcić wieszając na elewacji figurkę imitującą dzięcioła lub odblaskowe elementy poruszające się na wietrze. Można też spróbować „przekupić” je montując budkę lęgową, licząc na to, że prędzej zasiedlą gotowe miejsce zamiast wydziobywać nową dziuplę.

Gołębie miejskie (Columba livia forma urbana), to potomkowie gołębi skalnych, które naturalnie występują na obszarach ze skalnymi klifami. Ptaki te adaptowały się do życia w miastach z uwagi na podobieństwo do ich pierwotnych habitatów oraz łatwość zdobycia pożywienia. Szkody przez nie wyrządzone są związane głównie z odchodami. Ich kwaśny odczyn (z uwagi na kwas moczowy C5H4N4O3 i kwas fosforowy H3PO4) jest korozyjny wobec materiałów budowlanych. Szczególnie wrażliwe mogą być zaprawy wapienne oraz pokrycia dachowe i obróbki blacharskie wykonane z miedzi. Mniej znanym faktem jest wydziobywanie kamyczków z elewacji (zarówno z zaprawy jak i z elementów murowych). Kamyczki te są potrzebne ptakom do prawidłowego trawienia. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z gołębiami jest niedokarmianie ich. Nawet niewielka liczba osób dokarmiających może odpowiadać za utrzymanie wysokiej populacji tych ptaków w mieście.

owady, takie jak skórniki (Dermestes), które żerują w padlinie, ale w drewnie drążą krótkie kanały, aby się w nich w spokoju przepoczwarzyć. Między innymi z tych względów warto regularnie dbać o higienę poddaszy i usuwać z nich martwe ptaki.