drzewa

Drzewa mogą oddziaływać na budynki w sposób bezpośredni oraz pośredni. Bezpośrednim wpływem będzie m.in. podnoszenie fundamentów budynku poprzez korzenie. Działanie to jest uzależnione od gatunku drzewa, jego wieku i wielkości, odległości od budynku oraz gruntu. Innym wpływem bezpośrednim jest ocieranie się gałęzi o elewację podczas wiatru. W przypadku ocieplenia typu ETICS (External Thermal Insulation Composite System, dawniej BSO – bezspoinowy system ociepleń) gałęzie mogą naruszyć tynk cienkowarstwowy, co ułatwi penetrację wodzie i rozsadzanie podczas zamarzania.

Budynki znajdujące się w bliskiej odległości wysokich drzew są bardziej narażone na zatykanie rynien i rur spustowych przez opadające liście i igliwie. Efektem tego będzie przelewanie się deszczówki na elewacje. Stworzy to dogodne warunki do rozwoju na elewacji innych organizmów, np. glonów, bakterii czy grzybów pleśniowych. W skrajnym przypadku zaniedbania budynku małe drzewo może wyrosnąć nawet w samej rynnie.

Korzenie mogą wpływać na budynek nawet jeśli nie mają bezpośredniego kontaktu z nim. Drzewo pobierając wodę wpływa mniej lub bardziej na warunki wodno-gruntowe. Osuszając grunt drzewo może doprowadzić do nierównomiernego osiadania budynku. Podobnie może się zdarzyć po wycięciu drzewa (kiedy przestanie pobierać wodę, grunt może stać się bardziej wilgotny). Wpływ ten uzależniony jest mocno od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty), odległości od budynku oraz od samego drzewa (gatunku, wieku, wielkości). Wpływem drzew na stabilność posadowień obiektów budowlanych zajmuje się biogeotechnika.

Nie tylko żywe drzewa, ale także „martwe” drewno może powodować destrukcję innych materiałów. Drewna o odczynie kwaśnym (dąb, kasztan) i zasadowym (topola, mahoń) oraz wilgotności powyżej 10%, mogą działać korozyjnie na metale. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku połączeń konstrukcyjnych.