ekspertyza mykologiczna

W budownictwie przedmiotem ekspertyzy / opinii mykologicznej jest korozja biologiczna obiektu budowlanego (lub jego wyposażenia) związana z grzybami. Mogą to być zarówno grzyby domowe jak i pleśniowe. Pojawiają się one na drewnie, materiałach drewnopochodnych, tynku, cegle, betonie, tapetach i wielu innych materiałach.

Celem ekspertyzy jest określenie charakteru i skali zniszczeń, przyczyn wystąpienia korozji oraz zaproponowanie rozwiązań naprawczych.

Zazwyczaj korozja biologiczna związana jest z nadmiernym zawilgoceniem, którego źródła mogą być bardzo różne. Do najczęściej występujących można wymienić: przecieki dachu, nieszczelności rynien i rur spustowych, źle wyprofilowane spadki stropodachów, tarasów, balkonów czy terenu, wady izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów, mostki termiczne powodujące skraplanie się wilgoci z powietrza czy niedziałająca wentylacja. Błędy mogą być popełnione na etapie produkcji materiału, projektowania, budowy i użytkowania budynku. Różnorodność przyczyn wymaga od mykologa budowlanego posiadania wszechstronnej wiedzy z zakresu budownictwa.

Ekspertyza mykologiczna opiera się na wywiadzie ze zleceniodawcą i użytkownikami, przeglądzie udostępnionej dokumentacji, wizji lokalnej, pomiarze wilgotności, temperatury, a czasem także na badaniu termowizyjnym.

Likwidacja skutków poprzez osuszanie i odgrzybianie okaże się daremna jeśli nie zostanie zlikwidowana przyczyna zawilgocenia budynku. Dlatego dobrze jest te prace naprawcze poprzedzić rzetelną ekspertyzą mykologiczną, która wskaże źródło problemów.