gryzonie

Gryzonie (Rodentia), to rząd ssaków u których siekacze rosną przez całe życie. Do niszczenia budynków i ich wyposażenia przyczyniają się głównie szczur śniady (Rattus rattus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i mysz domowa (Mus musculus). Przegryzają m.in. drewno, metal (cienkie blachy i rury), tworzywa sztuczne a nawet beton. Uszkadzając instalacje elektryczne mogą doprowadzić do pożaru, a sanitarne do zalania budynku.

Tak jak w przypadku wielu innych zagrożeń (opady atmosferyczne, woda gruntowa, wiatr, niekorzystne temperatury, hałas, ogień, dym) kluczem do zabezpieczenia budynku na gryzonie jest zapewnienie odpowiedniej szczelności. Dlatego ważne jest m.in. uszczelnienie ścian, podłóg i stolarki (szczególnie narażone drzwi można zabezpieczyć poprzez obicie z blachy na wys. ok 20 cm). Nieszczelności mogą występować m.in. wokół instalacji (sanitarnych czy elektrycznych) przechodzących przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne. Szczury mogą przedostawać się do wnętrza także poprzez rury kanalizacyjne, dlatego dobrze jest zabezpieczyć wpusty podłogowe oraz zamykać drzwi od pomieszczeń z muszlą klozetową (toalety, łazienki). W takim przypadku lepiej sprawdzą się drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną niż z podcięciem.

Istotnym działaniem jest utrudnienie dostępu do pożywienia. Wiąże się to zabezpieczeniem „ludzkiego” jedzenia oraz odpadków organicznych. Warto pamiętać, że im więcej „normalnego” pożywienia gryzonie mają do dyspozycji, tym mniejsze szanse, że skuszą się na podłożone trutki. Bez tych czynności musimy się przyzwyczaić do stale powracającego problemu oraz kosztów związanych z deratyzacją (trutki, odstraszacze, pułapki itp.).

W ramach walki z gryzoniami warto wspierać takie drapieżne ssaki (m.in. lis, tchórz, gronostaj, łasica) oraz ptaki (m.in. puszczyk, płomykówka, a nawet drapieżne krukowate).

W określeniu „szczuroszczelności” budynku może pomóc opinia rodentologiczna (audyt deratyzacji).