bakterie

Bakterie (Bacteria) mogą rozwijać się w różnych, także w ekstremalnych warunkach. Są wśród nich zarówno gatunki tlenowe, jak i beztlenowe.

Mogą zmieniać strukturę mineralnych materiałów budowlanych poprzez mineralizację. Wytwarzając kwasy np. ułatwiają wypłukiwanie związków z betonu. Na zawilgoconych i zasolonych murach mogą rozwijać się bakterie halofilne. Efekt ich działalności to m.in. barwne naloty (różowe, pomarańczowe, czerwone), co związane jest z produkcją karotoneidów.

Szczególnie korozyjne środowisko występuje w oczyszczalniach ścieków (zwykle zbudowane z betonu zbrojonego). Bakterie beztlenowe wytwarzają siarkowodór (H2S) przekształcając węglowodany, białka i tłuszcze. Następnie bakterie tlenowe przekształcają siarkowodór w kwas siarkowy (H2SO4). Jest on silnie korozyjny dla konstrukcji żelbetowych.

W przypadku drewna, bakterie potrzebują tak dużego zawilgocenia, że rozwój grzybów będzie znacząco utrudniony, a może nawet całkowicie niemożliwy.