bakterie

Bakterie (Bacteria) mogą rozwijać się w różnych, także w ekstremalnych warunkach. Są wśród nich zarówno gatunki tlenowe, jak i beztlenowe. Wyróżnia je to na tle innych organizmów żywych, które są na ogół organizmami tlenowymi (jak grzyby, owady, małże czy skorupiaki).

Mogą zmieniać strukturę mineralnych materiałów budowlanych poprzez mineralizację. Wytwarzając kwasy ułatwiają wypłukiwanie związków z betonu i innych materiałów budowlanych. Produktem ich przemiany materii może być np. kwas siarkowy H2SO4 (bakterie z rodzaju Thiobacillus), kwas azotawy HNO2 (Nitrosomonas) czy kwas azotowy HNO3 (Nitrobacter).

Na zawilgoconych i zasolonych murach mogą rozwijać się bakterie halofilne. Efekt ich działalności to m.in. barwne naloty (różowe, pomarańczowe, czerwone), co związane jest z produkcją karotoneidów.

Szczególnie korozyjne środowisko występuje w oczyszczalniach ścieków (zwykle zbudowane z betonu zbrojonego). Bakterie beztlenowe wytwarzają siarkowodór (H2S) przekształcając węglowodany, białka i tłuszcze. Następnie bakterie tlenowe (np. z rodzaju Thiobacillus) przekształcają siarkowodór w kwas siarkowy (H2SO4). Jest on silnie korozyjny dla konstrukcji żelbetowych.

W przypadku drewna, bakterie potrzebują tak dużego zawilgocenia, że rozwój grzybów będzie znacząco utrudniony, a może nawet całkowicie niemożliwy.