opinia rodentologiczna

Celem opinii rodentologicznej na potrzeby budownictwa jest określenie „szczuroszczelności” budynku. Rozpatrywane są możliwe miejsca penetracji przez takie gryzonie jak np. szczur wędrowny, szczur śniady czy mysz domowa. Wrażliwymi miejscami są m.in. okna i drzwi, nieszczelności wokół instalacji przechodzących przez przegrody zewnętrzne jak i wnętrza rur kanalizacyjnych, połączenia różnych elementów (np. dachu z elewacją) czy „zwyczajne” ubytki w ścianach i stropach.

Ocenie podlega nie tylko sam budynek, ale także jego otoczenie. Istotne jest urządzenie terenów zielonych (drzewa, krzewy, trawy) oraz poziom uporządkowania przestrzeni. Wysokie trawy, krzewy czy zagracenie przestrzeni tworzą warunki, w których gryzonie czują się bezpiecznie i łatwiej jest im się ukryć przed drapieżnymi ptakami czy ssakami. Nie bez znaczenia są tereny sąsiadujące, zwłaszcza jeśli są to łąki, pola uprawne czy wysypiska śmieci, z których gryzonie mogą „napływać” do budynku.

Określany jest stopień przyjazności przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz budynku (na podstawie takich elementów takie jak: dostęp do pożywienia i wody, temperatura, wilgotność, zacienienie, hałasy, obecność naturalnych wrogów oraz jakość zabiegów deratyzacyjnych).

Opinia rodentologiczna może uskutecznić zabiegi deratyzacyjne, a czasem nawet sprawić, że nie będą już potrzebne (po zastosowaniu się do zaleceń).