porosty

Porosty (Lichenes) to organizmy złożone z grzybów (mikobionty) i glonów lub sinic (fotobionty). Pojawiają się na budynkach w skupiskach ściśle przylegających do powierzchni. Działają destrukcyjnie na materiały budowlane w sposób mechaniczny lub chemiczny. Penetrując materiał w głąb doprowadzają do jego kruszenia oraz pogłębienia już istniejących rys. Wydzielając produkty przemiany materii rozkładają podłoże i doprowadzają do przebarwień. Są organizmami pionierskimi (jak glony i mszaki), a swoim działaniem przygotowują warunki dla organizmów wyższych.

W przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych degradacja jest o wiele mniejsza i powolniejsza niż w przypadku działania grzybów domowych. Korozja jest powierzchniowa, na ok 2 milimetry w głąb.